August Barks gata 20 A, 421 32 Västra Frölunda
031-17 17 70

Digital kommunikation

Arena Channel

Digital kommunikation

Vårt erbjudande

Tjänsten bygger på att användarens enhet upptäcker att det fria Wi-Fi nätet Arena Channel finns i området. När användaren ansluter har du nu som ägare av ”arenan” möjlighet a pusha ut meddelandena, information och reklam direkt till din besökares telefon. En enkel installation utan några stora investeringskostnader.
Du har arenan, vi har kanalen – tillsammans når vi kunderna.

Varför anlita oss?

Ni söker vägar att aktivera era kunder och gäster, samt följa upp effekterna av aktiviteterna. Ni vill kunna erbjuda er målgrupp snabb, bra information och även kunna nyttja kanalen till information eller reklam från olika samarbetspartners som vill nå ut med sitt budskap till era kunder.

Applikationsområden

– Köpcenter/Torg

Med affärer etc som vill nå ut med erbjudanden till de som är i köpcentret eller på torget.

– Arena

Kunna sända ut information och reklam till alla som besöker en arena – idrott, musik mm.

– Skola

Som har det som intranät för alla som uppehåller sig på skolområdet.

– Butik

Som vill registrera och följa besökare med uppföljning och statistik.

– Restauranggata

Nå kunderna och få dem att välja deras restaurang.

– Mässområde

Där en utställare vill få besökarna att komma och besöka deras monter.

Applikationsexempel

På en arena, butik eller liknande ansluter vi Arena Channel till ett oftast befintligt nätverk och bygger ut det efter behov med trådlös överföring (ingen ny kabeldragning etc). Vi ansluter mjukvaran Arena Channel och nu kan vår kund fritt schemalägga filmer, bilder, meddelanden, viktigt information och reklam som går direkt ut till användarens mobil eller surfplatta. Allt sker i systemet Arena Channel, som är väldigt enkelt att administrera och lägga in ny info i – antingen i rullande schema eller som direkt push i realtid.

Kontakt

Klicka här om du vill komma i kontakt med oss för mer information. Besök även gärna arenachannel.net.

Arena Channel